Sky Hotel ul.Lubicz

Sky Hotel ul.Lubicz

Inwestor: Sunschine Properity sp. z o.o.
Liczba pokoi: 63
Termin realizacji: 2018
Zakres: Instalacja wentylacji, klimatyzacji, c.o. c.t., kotłownia gazowa, technologia kuchni.