Restauracja Cucina Aperta

galeria Serenada, Kraków

Inwestor: BB Active Invest sp. z o.o.
Powierzchnia restauracji : 240 m2
Termin realizacji : 2017

Zakres: Instalacja wod-kan wraz z kanalizacją technologiczną, wentylacja mechaniczna i klimatyzacja.