ZIELONA POLANA – ETAP D

Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Bunscha w Krakowie

Inwestor: Zielona Polna Apus Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa
Liczba mieszkań i lokali usługowych: 54
Termin realizacji: 2013-2014
Zakres: wentylacja mechaniczna, detekcja CO i LPG, instalacja c.o.,wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacja gazowa, kotłownia gazowa, instalacja automatyki na w/w potrzeby, instalacja klimatyzacji.