ZIELONA POLANA – ETAP E

Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Federowicza w Krakowie

Inwestor: Zielona Polna Apus Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa
Liczba mieszkań: 145
Termin realizacji: 2016
Zakres: wentylacja mechaniczna garażu wraz z systemem detekcji CO, LPG, instalacja c.o.,wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacja gazowa, kotłownia gazowa, instalacja automatyki na w/w potrzeby, instalacja klimatyzacji.