ZIELONA POLANA – ETAP A

Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Bunscha w Krakowie

Inwestor: Zielona Polna Apus Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa
Liczba mieszkań:60
Termin realizacji: 2011-2012
Zakres: wentylacja mechaniczna garażu wraz z systemem detekcji CO, LPG, instalacja c.o.,wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacja gazowa, kotłownia gazowa, instalacja automatyki na w/w potrzeby, instalacja klimatyzacji. Projekt i wykonanie.