Budynek apartamentowy przy ul. Bronowickiej 42 w Krakowie

Budynek apartamentowy przy ul. Bronowickiej 42 w Krakowie

Inwestor:Echo Investment
Liczba mieszkań:
Termin realizacji: 2015
Zakres: wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, instalacja automatyki dla części mieszkalnej i garażowej