Budynek mieszkalny przy ul. Pułaskiego w Katowicach

Budynek mieszkalny przy ul. Pułaskiego w Katowicach

Inwestor: HM INWEST SA, 03-963 Warszawa, ul. Wąchocka 3 lok. 1
Liczba mieszkań: 141
Termin realizacji: 2016
Zakres: Instalacja wentylacji mechanicznej i oddymiania garażu podziemnego, instalacja wentylacji mechanicznej lokali mieszkalnych, etekcja CO i LPG wraz z AKPiA